Politika privatnosti • Politika privatnosti

  Ova polisa može biti dopunjena u slučaju proizvoda ili usluga koje imaju sopstvenu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo Internet prezentacije, drugih Internet prezentacija, ili proizvodima i uslugama kod kojih je polisa privatnosti regulisana Ugovorom.
  Ova Internet prezentacija, proizvodi i usluge su predviđene za osobe svih uzrasta.

  Prikupljanje podataka

  Veći deo ove Internet prezentacije posetilac, u daljem tekstu Posetilac, može pregledati bez unosa bilo kakvih ličnih informacija. Određeni delovi ove Internet prezentacije mogu od Posetioca zatražiti neke lične informacije, okviru popunjavanja i slanja on-line formulara. Korišćenje ovih delova Internet prezentacije je u potpunosti opciono. Ukoliko se Posetilac odluči da pregleda, odnosno koristi ove delove Internet prezentacije, postoji mogućnost obaveznog unosa određenih informacija. Ukoliko Posetilac ne unese obavezne informacije, na žalost, neće moći da koristi deo Internet prezentacije za koji se navedene informacije zahtevaju.

  Tokom korišćenja Internet prezentacije, možemo prikupljati određene informacije o računaru Korisnika kako bi unapredili Internet prezentaciju. Primera radi, promenljive iz radnog okruženja: tip Internet čitača (Internet Browser), vrsta operativnog sistema, rezolucija ekrana, ulazne i izlazne stranice, shema kretanja po Internet prezentaciji, ID sesije (jedinstveni identifikator koji se dodeljuje Internet čitaču prilikom povezivanja s Internet prezentacijom), IP (Internet Protocol) adresa računara Posetioca će biti zapisani u log fajl na serveru. Devops.rs ove informacije koristi za merenje prometa i protoka podataka putem Internet prezentacije, kao i korišćenja određenih proizvoda i usluga. Informacije koje se tom prilikom prikupljaju neće se koristiti za povezivanje s ličnim informacijama ukoliko nemamo odobrenje Posetioca, sem ukoliko je suprotno navedeno u ovoj polisi privatnosti.

  Devops.rs ima pravo pravljenja rezervnih kopija dela ili celokupnih podataka (uključujući konfiguraciju, sadržaje, programe, poruke i drugo) i čuvanja kopija tih podataka za potrebe održavanja sistema. Ove kopije su namenjene potrebama Devops.rs

  Korišćenjem ove Internet prezentacije, Posetilac se saglašava i u potpunosti prihvata da lične informacije prikupljene putem Internet prezentacije mogu biti prenošene preko nacionalnih granica, skladištene i procesirane u bilo kojoj zemlji na svetu gde Devops.rs poseduje tehničku opremu. Takođe, Posetilac prihvata mogućnost da u određenim zemljama, procesiranje informacija može biti povereno trećim licima ili kompanijama, poput procesora kreditnih kartica, transportnim agentima ili kompanijama, web hosting kompanijama, poštanskim i e-mail kompanijama, kao i kompanijama koje se bave analitikom Internet saobraćaja. Lične informacije Posetioca će biti dostupne trećim licima, u takvim slučajevima, samo kako bi kompletirali svoje usluge, i neće biti dostupne za njihove lične potrebe ili dalju distribuciju.
  Devops.rs na web sajtu www.devops.rs koristi i kolačiće (cookies) koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”.

  Kako se koriste prikupljeni podaci

  Devops.rs prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu Internet prezentacije, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru iste. Informacije se mogu koristiti i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju Internet prezentacije, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i drugih sličnih informacija.

  Devops.rs može prikupljati informacije o korišćenju Internet prezentacije, poput broja preuzimanja određenih fajlova, dnevnog broja korisnika Internet prezentacije, broja pregledanih stranica, IP adrese računara. Ove informacije se prikupljaju u agregatnoj formi bez pojedinačne identifikacije, iako se IP adrese i ID sesije mogu koristiti u slučajevima preventive zlouptreba i nelegalnih aktivnosti. Devops.rs ove agregatne statističke informacije koristi kako bi unapredio Internet prezentaciju, i pružio što relevantnije iskustvo našim korisnicima, kao i u potrebe statističkih analiza.

  Poštovanje ličnih informacija

  Devops.rs prepoznaje i poštuje važnost odgovorne upotrebe podataka prikupljenih putem Internet prezentacije, proizvoda i usluga. Devops.rs će poštovati prava Posetioca po pitanju pristupa, ispravki i uklanjanja ličnih informacija. Devops.rs može iskomunicirati određene informacije s Posetiocem, po pitanju proizvoda, usluga i specijalnih ponuda, sem u slučaju da je Posetilac odlučio da takve informacije ne prima, ili su iste zabranjene zakonom. U određenim slučajevima se informacije ipak mogu iskomunicirati sa Posetiocem ukoliko je to neophodno kako bi nesmetano nastavio s korišćenjem Internet prezentacije, određenih proizvoda i usluga. U slučajevima gde je to po zakonu neophodno, Devops.rs će predati lične informacije Posetioca nadležnim službama.

  Zaštita ličnih informacija

  Lične informacije Posetioca koje su u vezi s registracijom na Internet prezentaciji, samom Internet prezentacijom, proizvodima i uslugama se nazivaju Registracionim informacijama. Registracione informacije se zaštićuju na više načina. Same registracione informacije se čuvaju na zaštićenim serverima, kojima samo određeno osoblje Devops.rs ima pristup. Sve registracione informacije se štite enkripcijom prilikom njihovog slanja ili transfera na druge servere. Same šifre koje se koriste su takođe zaštićene enkripcijom.

  Posetilac koji je dao lične informacije u okviru popunjavanja i slanja on-line formulara, ima pravo da zatraži njihovo brisanje ili izmene kao i to da ima uvid u način čuvanja i obrade tih podataka.

  Javne internet prezentacije

  Molimo vas da obratite pažnju da ukoliko objavljujete sadržaje na javnim blog, chat, forum, ili bulletin board diskusijama ili Internet prezentacijama, sve informacije su javno dostupne posetiocima te Internet prezentacije. Sve lične informacije koje koristite prilikom registracije na sličnim sajtovima, za potrebe registracije, korisničkog profila ili samog objavljivanja sadržaja su najčešće javno dostupne, mogu biti čitane ili prikupljane od strane trećih lica. Devops.rs nije odgovoran za bilo kakve lične ili druge informacije koje Posetilac objavi na gore navedenim ili sličnim Internet prezentacijama.