Kostur za jednostavnu Ajax kontakt formu • Ovo moze sigurno da se uradi na vise nacina, ali ovo je jedan koji je meni najlaksi:
  U functions.php ili vec negde ubacimo:

  
  session_start();
  $_SESSION["nonce"] = wp_create_nonce( '23848_nonce' );
  $_SESSION["ajax_url"]=admin_url( 'admin-ajax.php' );
  
  add_action('wp_ajax_proccess_form_23848', 'proccess_form_23848');
  add_action('wp_ajax_nopriv_proccess_form_23848', 'proccess_form_23848');
  
  function proccess_form_23848(){
  		$nonce = $_REQUEST['_wpnonce'];
  		if ( ! wp_verify_nonce( $nonce, '23848_nonce' ) ) {
  			die( 'Sigurnosna greska.' ); 
  		} 
  parse_str(sanitize_text_field( $_POST['data'] ),$data);	
  
  // $data sadrzi podatke uradis nesto sa njima
  
  echo 'Pozdravna poruka';
  die;
  }
  

  Sesiji se dodeljuje info o url adresi WP handlera za ajax i nonce kod koji sluzi za prevencoju XSS-a. Potom se pravi action koji ce WP ajax handleru reci koju finkciiju da koristi za hendlovanje upita i naravno sama funkcija.
  Unutar templejta ili gde god da treba da se form prikaze unesite:

  <div id="poruka">
  	<form id="form">
  		First name:<br>
  		<input type="text" name="firstname" value="Mickey">
  		<br>
  		Last name:<br>
  		<input type="text" name="lastname" value="Mouse">
  		<br><br>
  		<input type="submit" value="Submit">
  	</form>
  </div>
  
  <script>
  jQuery("#form").submit(function(e) {
    e.preventDefault();
    // validacija
  	posalji_form(jQuery(this));
  });
  
  function posalji_form(form){
  	var ajax_url= "<?php echo $_SESSION['ajax_url'] ?>";
  	var nonce= "<?php echo $_SESSION['nonce'] ?>";
  	var response=jQuery('#poruka');
  	 jQuery.ajax({
       url: ajax_url,
       action:'proccess_form_23848',
  		 data: form.serialize()
  		},
       dataType: 'HTML',
  		 beforeSend: function() {
  			response.html('<img src="nekaloadingslika.gif">');
  		 },
       success:function(data){
  				 response.html(data);
  				 },
       error: function(errorThrown){
         console.log(errorThrown);
       }
     });
  }
  </script>
  

  Form moze biti bilo sta, ovde je neka osnovna verzija bez clientside validacije. Princip je prost. Na submit formulara umesto da posaljemo form izvrsava se funkcija posalji_form sa parametrom formulara koji smo napravili. Unutar finkcije citamo podatke o url-u i nonce polju ranije dodeljene u functions.php ili negde drugde. Potom radimo ajax call. unutar funkcije beforeSend izvrsavamo neki je (ovde se koristi neka loader slika koja popuni prostor za poruku i pritom izbrise form, moze se naravno koristiti i append() ili nesto trece).
  Po ajax upitu izvrsi se ili funkcija success ili se loguje greska u konzoli sa error. U slucaju uspeha varijabla data sadrzi nas html iz echo-van php funkcije echo 'Pozdravna poruka'; a moze biti bilo sta i na tom mestu mozemo poslati mail ili vec nesto trece… • Sta ce ti informacija o nonce i adresi u sesiji kada se ta informacija vrlo lako moze dobiti putem JS-a?

  U svakoj laži ima pola istine, što znači da se laž sastoji od 1&#x2F;2 koja je istina i 1&#x2F;2 koja je laž. Ako na ovu drugu polovinu primenimo aksiomu da u svakoj laži ima pola istine, zaključujemo da u prvobitnoj laži ima 3&#x2F;4 istine, a 1&#x2F;4 laži. Matematičkom indukcijom dalje lako dolazimo do rezultata da je limes istinitosti svake laži = 1, tj. da je u pitanju sušta i neokaljana istina.

  0


 • Moze naravno, tako sam i radio ranije, ali ovo je nekako elegantnije…


Log in to reply